Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych z Gminy Kotuń

Email Drukuj PDF

 

Wójt Gminy Kotuń Grzegorz Góral zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z terenu gminy Kotuń na spotkanie, które odbędzie się w piątek, 20 lutego o godzinie

 

14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Temat spotkania:

 • Możliwości pozyskiwani środków zewnętrznych przez org. pozarządowe
 • Wsparcie Urzędu Gminy przy pisaniu projektów przez lokalne org. pozarządowe
 • LEADER 2014-2020 - nowy okres programowania
 • Prezent

   

  acja Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie programu LEADER w naszej gminie
 • Prezentacja  możliwości pozyskania środków  przez grupy nieformalne poprzez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie
 • Plany rozwoju III sektora w Gminie Kotuń

ZAPRASZAMY

KONKUR

 

SY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOUrząd Gminy Kotuń , luty 2015 r.

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 77/15/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku.
Oferty można składać do 27 lutego.

ZOBACZ

 

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem.

ZOBACZ

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - "Na wakacje po uśmiech"

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, zadanie pn.: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

ZOBACZ


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze polityka społeczna - „Pogodne Lato”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

ZOBACZ


 

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109