Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dofinansowanie bazy sportowej w Gminie Kotuń przez Zarząd Woj. Mazowieckiego

Email Drukuj PDF

 

14 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował  listę inwestycji do realizacji w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej

Województwa Mazowieckiego na 2015 rok.

Na 43 zadania inwestycyjne w Woj. Mazowieckim, w Gminie Kotuń zostanie sfinansowana budowa lub modernizacja 4 placów "sportowych ":

w Kotuniu ( modernizacja i uzupełnienie urządzeń przy szkole),w Cisiu-Zagrudziu, Koszewnicy i miejscowości Pieróg w okresie do sierpnia 2015 r.

 

 

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych w Woj. Mazowieckim , oraz przebudowy i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany sytuacji w tym zakresie stworzyło Rozporządzenie Ministra Sportu Turystyki nakładające na samorządy wojewódzkie obowiązek uchwalania programów rozwoju bazy sportowej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego stara się w jak największym stopniu wspierać finansowo działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej przeznaczając na ten cel między innymi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla województwa mazowieckiego limitu środków na 2015 rok, który wynosi ogółem 20 707,1 tys. zł w tym 9 813,0 tys. zł kwota zobowiązań z tytułu zawartych umów.

Na dofinansowanie nowo rozpoczynanych zadań przeznaczona została  kwota 10 894,1 tys. zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego włączył do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok 43 zadania inwestycyjne.

Na 43 zadania inwestycyjne w Gminie Kotuń zostanie sfinansowana budowa lub modernizacja

4 placów "sportowych ": w Kotuniu ( modernizacja i uzupełnienie urządzeń przy szkole),

w Cisiu-Zagrudzieu, Koszewnicy i miejscowości Pieróg w okresie do sierpnia 2015 r.

Źródło: www.mazovia.pl 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109