Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prawo pracy

Email Drukuj PDF
Prawo pracy

Akty prawne

Prawo pracy jest dziedziną prawa określającą prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, w szczególnościPracownikiem, w rozumieniu prawa pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie
 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Z uwagi na powyższe nie są uznawani za pracowników m.in. :
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło,
 • osoby zatrudnione na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą

Pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy, jest jednostka organizacyjna np. spółka prawa handlowego czy spółdzielnia, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Podstawowymi zasadami prawa pracy są:
 • prawo pracownika do wyboru miejsca zatrudnienia,
 • prawo do równego traktowania w zatrudnieniu w szczególności do równego traktowania kobiet i mężczyzn, przejawiające się w równych prawach z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków,
 • prawo pracownika do wypoczynku zapewnione przepisami o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych,
 • określanie przez państwo minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • obowiązek szanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych pracownika,
 • obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi,
 • obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Najważniejszą jednak zasadą prawa pracy jest zasada, iż postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów, które są mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

 

 

źródło

 

PRAWO PRACY - WZORY

FORMULARZE PRZYDATNE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

POZEW O PRZYWRÓCENIE DO PRACY

POZEW O ZAPŁATĘ ZALEGŁEGO WYNAGRODZENIA


 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109