Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekt POKL "W Gminie Kotuń najwazniejszy jest START" - 169 560 zł dla Gminy Kotuń z Europejskiego Funduszu Społecznego

Email Drukuj PDF

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku 2012 Gmina Kotuń realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty na kwotę 169 560 zł

POWRÓT

W ramach umowy nr  UDA-POKL.09.01.02-14-269/11-00 w dniu 21 stycznia br.  podpisana została umowa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Celem projektu jest prowadzenie w roku 2012 zajęć dla dzieci w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Kotuń. Są to zajęcia wynikające z indywidualizacji procesu nauczania dzieci w ramach zmian w systemie oświaty jaka jest wprowadzana przez MEN. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 169 560 zł.

 

DOKUMENTY do pobrania

 

Dla uczestników

Dla prowadzących zajęcia  - nauczycieli

 

 

 


 

  • Oczekiwany efekt realizacji PO KL
  • Potencjał i doświadczenie projektodawcy
  • Opis sposobu zarządzania projektem

 


 

REALIZACJA: styczeń 2012, luty 2012, marzec 2012, kwiecień 2012, maj 2012, czerwiec 2012, lipiec 2012, sierpień 2012, wrzesień 2012, październik 2012, listopad 2012, grudzień 2012,

SPRAWOZDANIE:

Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZO w Kotuniu,
Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w  w ZS w Bojmiu,

Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w w SP w Broszkowie,

Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia  ZO w Żeliszewie Podkościelnym,

Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w SP Koszewnicy,

Realizacja indywidualizacji nauczania poprzez zajęcia w Sp w Cisiu Zagrudziu,

Doposażenie bazy dydaktycznej we wszystkich szkołach,

 

 

 

Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109