Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Spisu wyborców, uprawnionych do udziału w referendum gminnym - Wniosek o udostępnienie spisu

Email Drukuj PDF

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Wójt Gminy Kotuń
ul. Siedlecka 56 C
08-130 Kotuń

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców, uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy i likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie (zarządzonym na dzień 22 kwietnia 2012 r.) na terenie Gminy Kotuń.

Spis wyborców jest udostępniany wyłącznie na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 60A w godzinach pracy urzędu od 02 do 13 kwietnia 2012 r.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Adamiak

 


OGŁOSZENIE - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW


Wyjaśnienie:

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie wyborców, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania , niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęciu w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109