Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizytacja Biskupa Siedleckiego w Żeliszewie

Email Drukuj PDF


W piątek, 13 kwietnia Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię Trójcy Świętej w Żeliszewie. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu domanickiego Księdza Biskupa powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Sławomir Sulej.

 

 

 

 

 

-Z roku 1532 pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu na tym terenie parafii i kościoła. W roku 1769 erygowano obecną parafię Trójcy Świętej. W latach 1770–1777 z fundacji Marcina Grzybowskiego, dziedzica Żeliszewa pobudowano i wyposażono drewniany kościół, który do dnia dzisiejszego służy wspólnocie parafialnej. Został on konsekrowany 19 października 1777 r. Obecnie parafia liczy nieco ponad 1700 wiernych, zamieszkujących 14 wiosek. Pomimo niełatwych w dzisiejszych czasach warunków życia na wsi większość mieszkańców dostrzega potrzebę wspierania wysiłków na rzecz utrzymania i renowacji kościoła. W bieżącym roku wspólnie z Radą Parafialną podjęto plan wykonania ogrzewania kościoła i dokończenia renowacji bocznych kaplic oraz remontu sali na dole plebanii, aby mogła służyć organizowaniu spotkań grup i wspólnot parafialnych. Pamiętamy jednak, że troska o kościół nie jest celem a jedynie środkiem do celu, jakim jest budowanie świątyni z żywych kamieni, którymi są wierni tworzący Kościół Chrystusowy. Jako żywa cząstka tej wspólnoty przyjmujemy prawdę o potrzebie nawrócenia i otwierania się na działanie Boga w jego Słowie i sakramentach. Wyrazem tego jest udział wiernych w niedzielnej Eucharystii, troska o formację chrześcijańską dzieci i młodzieży. Pewna część parafian angażuje się w proklamację Słowa Bożego w zespołach liturgicznych, bierze udział w programie „ Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Ponad 20 osób tworzy służbę liturgiczną ołtarza. Wielu parafian należy do kół żywego różańca oraz Rycerstwa Niepokalanej. Biorą także udział w pielgrzymkach do miejsc świętych organizowanych w parafii jak i na szczeblu diecezjalnym. Bardzo cenna jest współpraca z Radą Parafialną zarówno na płaszczyźnie duszpasterskiej jak i gospodarczej. Życie wspólnoty parafialnej to nie tylko blaski, ale również i cienie. Do najważniejszych należy zaliczyć: zbyt małą frekwencję na Mszy świętej (niespełna 50%), obojętność religijną wyrażającą się w traktowaniu sakramentów jako elementu tradycji, uwikłanie wielu osób w uzależnienia, głównie od alkoholu. Te właśnie problemy zwróciły moją uwagę podczas krótkiego, bo liczącego 8 miesięcy pobytu jako duszpasterza parafii. Poza tym jako katolicy zdajemy również egzamin z postawy tolerancji i szacunku żyjąc obok braci ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

Dziękując Bogu za wszelkie dobre dzieła dokonywane przez niego w łonie naszej wspólnoty mamy świadomość zadań i pracy, które są przed nami. Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy dzisiejszą obecność Pasterza Diecezji i jesteśmy otwarci na wszelkie słowo umocnienia i zachęty do nas skierowane – mówił podczas przedstawienia parafii Ksiądz Proboszcz.

więcej: Podlasie24.pl

Ks. Biskup wizytował także Zespół Szkół w Żeliszewie Podkościelnym

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109