Gmina Kotuń

...istotą jawny kod

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

My się zmian nie boimy - projekt w partnerstiwe z Fundacja Rozwoju Demokracji Loklanej

Email Drukuj PDF

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

W skład Partnerstwa wchodzą:


 • Gmina Kotuń

 • Gmina Cegłów
 • Gmina Jakubów
 • Gmina Miastków Kościelny
 • Miasto Żelechów
 • Gmina Paprotnia
Cel projektu:

 

Celem projektu jest poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

Działania:

 

Realizacja projektu wynika z inicjatywy partnerskich gmin, które chciałyby dopasować funkcjonowanie swoich urzędów do europejskiego standardu oraz koncepcji good governance. Na przestrzeni dwuletnich działań projektowych zostanie zrealizowanych:

 • 20 tematów szkoleniowych (w porządku alfabetycznym): BIP, udzielanie informacji, Dostęp do informacji publicznej, ePUAP, Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych, Instrukcja kancelaryjna, Interpretacja kryteriów i standardów oceny, przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej, Jak tworzyć i zarządzać zespołami zadaniowymi, Komunikacja wewnętrzna, KPA, Ochrona danych osobowych, Ochrona środowiska – decyzje środowiskowe, Prawo pracy w JST, Tworzenia i aktualizacja opisu stanowisk, badanie potrzeb szkoleniowych, tworzenie rocznych planów szkoleń, Tworzenie prawa miejscowego, USC – ewidencja ludności, Ustawa o samorządzie gminnym, Warsztaty Wieloletnia prognoza finansowa (WPF), Zagospodarowanie przestrzenne, Zarządzanie kadrą, Zmiany w prawie budowlanym; łącznie dla partnerskich urzędów zostaną zrealizowane 44 szkolenia (75 dni szkoleniowych) dla około 588 pracowników/pracowniczek 6 JST
 • Doradztwo z 10 tematów: opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych, uruchomienie 2 nowych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP, uruchomienie punktów potwierdzenia profilu zaufanego, poprawa komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zewnętrznej poprzez wdrożenie jednolitej identyfikacji wizualnej urzędu, ponowne wdrożenie wspólnej metody samooceny CAF, wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr urzędów, poprawa gospodarowania zasobami poprzez usprawnienie systemu ewidencjonowania majątku trwałego i zasobów komunalnych, poprawa skuteczności ocen okresowych pracowników, wprowadzenie monitoringu stanowionego prawa oraz wydawanych decyzji administracyjnych, przygotowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy; łącznie dla 6 partnerskich urzędów przewidziano około 1360 godzin doradztwa.
 • Kursy: Zajęcia komputerowe ECDL, w których weźmie udział 43 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich JST
 • Studia podyplomowe (w porządku alfabetycznym): Administracja, Informatyka ekonomiczna, Menedżer samorządu terytorialnego, Ochrona środowiska, Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki, Prawo samorządowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, z których skorzysta 22 pracowników/pracowniczek 6 partnerskich urzędów


Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

 

Kierownik Projektu:
Agnieszka Jędrych – tel. (22) 351 93 16

Projekt „My się zmian nie boimy” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr konkursu: 1/POKL/5.2.1/2011
Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-024/12-00
Budżet: 1 595 012,33 PLN

link do strony projektu 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109