Dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW pt. Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kotuń

Drukuj

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.:


”Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie  Gminy Kotuń” dofinansowano przez

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w

formie  pożyczki, w kwocie 484 000,00 zł”.

 

Kotuń dn. 06.06.2014 r.

Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak