2012: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Drukuj

 

Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, oraz bliżej przyjrzeć się możliwościom, jakie z tego wynikają.

Dla pokolenia wyżu demograficznego i pokoleń wkraczających w wiek dojrzały aktywne starzenie się oznacza:

Niezwykle istotne jest również utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

 

Politycy i inne zainteresowane strony skupią swoje wysiłki na zapewnianiu warunków sprzyjających aktywności osób starszych, tak by mogły one dłużej pozostać samodzielne. W tym celu podejmowane będą działania w dziedzinie polityki zatrudnienia, opieki zdrowotnej, usług społecznych, programów szkolenia dorosłych, wolontariatu, dostępu do mieszkań, technologii informacyjnych i transportu.

 

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej będzie upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem. Przede wszystkim jednak obchody te mają zachęcić władze i inne zainteresowane podmioty do wyznaczania własnych celów i podejmowania konkretnych kroków w ramach ich realizacji. Rok 2012 powinien być dla nas okazją, by przejść od słów do czynów.

źródło: http://ec.europa.eu/social/ey2012main.jsp?catId=975&langId=pl