Projekty Unii Europejskiej realizowane w Gminie Kotuń

Drukuj

 

 

 

 


 

 

My się zmian nie boimy

Okres realizacji: 3 września 2012 – 31 sierpnia 2014

Od września 2012 roku, na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje projekt pn. „My się zmian nie boimy”.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego liderem jest Fundacja, a działania projektowe są skierowane do pracowników 6 urzędów partnerskich z województwa mazowieckiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

link do strony projektu

 


 

Międzynarodowe Forum Wymiany Międzypokoleniowej
11-14 X 2012

Within the framework of the Europe for Citizens Programme Action 1: Measure 1.1 'Town Twinning Citizens' Meetings', on 25  July 2012 the Executive Agency adopted the list of selected projects.

Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminą Oberkreamer, pięcioma szkołami oraz dwoma stowarzyszeniami otrzymała z Komisji Europejskiej  w ramach Programu Europa Dla Obywateli Działanie Programu 1: 1.1 Spotkanie mieszkańców miast "Spotkania obywatelskie", dofinansowanie organziacji w Kotuniu w październiku br Międzynarodowego Forum Wymiany Miedzypokoleniowej.

W dniu 25 lipca 2012 r. Agencja Wykonawcza przyjęła listę wybranych projektów.

Na 102 projekty Polska otrzymała dofinansowanie do 9 projektów z czego Gmina Kotuń zajęła 24 pozycję.

ZOBACZ RELACJĘ

 


 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w partnerstwie z Gminą Kotuń, Gmina Cegłów, Gmina Jakubów, Gmina Miastków Kościelny, Miastem Żelechów i Gminą Paprotnia realizuje projekt" My się zmian nie boimy" w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL : Cel projektu: Poprawa standardów zarządzania oraz podniesienia jakości usług publicznych świadczonych przez w/w gminy na podstawie wyników samooceny CAF w okresie 09.2012 do 08.2014. Wartość projektu 1 632 612 zł


 

wrzesień 2012 - czerwiec 2013 - więcej

 


Gmina Kotuń/GOPS  realizuje projekt systemowy: " Lepsze wykształcenie -nadzieją na lepsze jutro."

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

 

Mieszkańcy gminy przejdą następujące kursy: kurs operatora wózka widłowego, kurs sprzedawcy, kurs kucharza, Kurs komputerowy II stopnia, Kurs opiekun osób starszych, kurs fitness.

 


 

 

Gmina Kotuń realizuje w jednej szkole pilotażowy projekt Rządowego programu
„Cyfrowa szkoła"  w okresie VII 2012 - VIII 2013


Stowarzyszenie Boska Wioska i Gmina Kotuń

od 1 sierpnia 2012 r do 30 maja 2013 r realizuje dwa projekty POKL

POKL.09.05.00-14-372/11 "Edukacja i aktywność w gminie Kotuń"
POKL.09.05.00-14-374/11 "Edukacyjna Wioska"

Oba projekty dotyczą zajęć językowych dla dzieci

nabory: sierpień 2012 r.


 

Gmina Kotuń realizuje
Projekt "W Gminie Kotuń najważniejszy jest START"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego