Utylizacja wyrobów azbestowych (eternitu) w roku 2018 - informacja Wójta Gminy Kotuń.

Drukuj

Deklaracje przekazania wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy w Kotuniu do dnia 29.12.2017 r.

http://kotun.bip.net.pl/?a=2252